ស្នងការ​ជំរុញ​ឲ្យ​អធិការ​ស្រុក​អង្គរ​បូរី ត្រូវ​ក្តាប់​ការងារ​សន្តិសុខ​ឲ្យ​បាន ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព និង​បោសសម្អាត​គ្រឿងញៀន ឲ្យ​អស់ពី​មូលដ្ឋាន​ – CEN