​ក្រុម​សម្តែង​ការហោះហើរ​យន្តហោះ នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​តូ​ក្យូ ដើម្បី​បង្ហាញ​ការគោរព​ចំពោះ​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​នៅ​ជួរមុខ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ទៅនឹង​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ – CEN