ទម្លាយ​វីដេអូ​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព ពេល​ជាងកាត់សក់ ដឹក​នារី​រងគ្រោះ​ចូល​ផ្ទះសំណាក់ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​បាត់​បង់​ស្មារតី បន្ទាប់​ណាត់​ផឹកស៊ី​ស្រវឹង (​វីដេអូ​) – CEN