រកឃើញ បុរស​ជនជាតិខ្មែរ​បា​រាំង អាយុ​៣០​ឆ្នាំ មាន​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី​ទៀត ជា​ករណី​នាំចូល​ពី​បរទេស​ – CEN