​ប៉ូលីស​កំពុងស៊ើប​រក​វីដេអូ​ផ្ទុះ១ បន្ទាប់​គ្រូពេទ្យ​​ប្រុស​​ម្នាក់​​ចេញ​មុខ​សុំទោស​ស្ត្រី​​អ្នកជំងឺ ក្នុង​ករណី​​ចោទ​​បៀត​បៀន​ផ្លូវភេទ ​ខណៈ​នាង​​កំពុងរង​​ថ្នាំ​សន្លប់​ – CEN