ក្រុម​យុវ​ចាស់​មួយក្រុម ជា​គ្រូ​ជល់​មាន់ ត្រូវបាន​នគរបាល​ស្រុក​ឧដុង្គ បង្ក្រាប​រត់​ជាន់ជើងគ្នា​ – CEN