បុរស​ជនជាតិខ្មែរ​អា​យុ ២៦​ឆ្នាំ ជាសះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN