មាន​ភ្ញៀវ​តិចតួច​មក​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ខេត្តបាត់ដំបង ខណៈពេល​បើក​ដំណើរ​វិញ​បាន​មួយ​សប្ដាហ៍​ហើយ​ – CEN