ក្លិប​អ្នកកាសែត​កម្ពុជា​ឈាន​ជើង​ចូល​សហព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​អាស៊ាន​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN