សត្វ​ឈ្លូស​ឈ្មោល​ជំទង់ មួយ​ក្បាល ត្រូវបាន​គេ​ព្រលែង​ឱ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​ទីជម្រក​ធម្មជាតិ​វិញ បន្ទាប់ពី​ព្យាបាល​ជា​ – CEN