អាទិភាព​ចំនួន​ពីរ ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កីឡាបាល់ទាត់​ឲ្យ​មាន​និរន្តរភាព ដើម្បី ឆ្ពោះទៅ​ស៊ី​ហ្គេម ២០២៣ – CEN