កម្ពុជា ទទួលបាន​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការនាំចេញ​ផ្លែ​ចេក​ស្រស់ ប្រមាណ ២​ម៉ឺន​ដុល្លារ ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ – CEN