សិស្ស​សូម​សួរថា ៖ តើ​មើល​បន្លែ ផ្លែឈើ​យ៉ាងម៉េច​? ទើប​ដឹងថា មាន​សារធាតុ​គីមី​ពុល​, ទំនិញ​ខូច​គុណភាព​… – CEN