ទឹកធ្លាក់​អូរ​ជាំ​សណ្ដោង ទេសភាព​ធម្មជាតិ​អណ្ដែត ប៉ះ​ចិត្ត​ទេសចរ​ – CEN