ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ទទួលបាន​គម្រោង​វិនិយោគ​ប្រមាណ ៣០​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ គិត​មកទល់ពេលនេះ​ – CEN