ព្រោះតែ​ទង្វើ​ថៅកែ​សាហាវ​ពេក​! ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ថា​មិនបាច់​ទារ​សំណង​ទេ គឺ​ឲ្យ​ដេក​គុក​តែម្តង និង​ឲ្យ​បុគ្គលិក​រងគ្រោះ​ឆាត​មក ដើម្បី​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌ (​វីដេអូ​) – CEN