ចោទប្រកាន់ ឃាតករ​ស្រី ចាក់​សម្លាប់​បុរស​ម្នាក់​,​អាច​ប្រឈម​ជាប់ពន្ធនាគារ​មួយជីវិត​ – CEN