ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​តួ​គី​ចប់​អាណត្តិ ស្នើសុំ​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ពង្រឹងពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សភា​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​បន្ថែមទៀត​ – CEN