​អតីត​អ្នកបម្រើ​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី Diana ទម្លាយ​ចេញ​ថា ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry រៀបការ​ជាមួយ Meghan Markle ព្រោះតែ​…. – CEN