ថៃបង្រ្កាប​ថ្នាំ​ញៀន​​​ជា​​​ប្រវត្តិ​​សាស្រ្ត​​​ចំនួន ១១ លាន​​គ្រាប់ ឆ្លង​​​កាត់​​​ពី​ឡាវ​​​​តាម​​ទន្លេ​មេគង្គ – CEN