ប្តី​បាន​យក​សាំង​ចាក់​ដុត​ប្រពន្ធ បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​ស្លាប់ រត់គេចខ្លួន​បាន​៤​ថ្ងៃ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​ជាប់​ – CEN