គណៈប្រតិភូ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ ប្រគល់​កូនឈើ​១០០០​ដើម​ និង​កុំព្យុ​ទ័​រ​ចំនួន​៣០​គ្រឿង ជូន​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN