ទប់​លែង​ជាប់​ហើយ​! ធុង​ស្ពេ​ត្រូ ចេញ​វីដេអូ​បកអាក្រាត​ចរិត​ពិត សុខា ខ្ទេច​គ្មាន​សល់ ជាម​នុស្ស​… (​វីដេអូ​) – CEN