ចិន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ជាង ១០​នាក់ សុទ្ធតែជា​ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅ​ – CEN