ខេត្តស្វាយរៀង មាន​កម្មករនិយោជិត​ជាង​៦​ពាន់​នាក់ ក្រោយពេល​ព្យួរការងារ ទទួលបាន​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​និង​ក្រុមហ៊ុន​ – CEN