​អត់​នឹ​ក​ស្មាន​​ដល់​សោះ​ថា «​នារី​តាម​ភូមិ» ​ជន​​ជាតិ​ចិន​​ទាំងនេះ សិច​ស៊ី​ដល់​ម្ល៉ឹង​! – CEN