អត់ទ្រាំ​ពុំបាន​! យាយ​សួយ បាញ់​ទៅ សុខា ចំៗ​ថា ជា​មនុស្ស​មិន​ភ្លើ​ទេ តែ​ឆ្កួត​នឹង​អំនួត​ទើប​ឡើង​បាន​៣​កាំ ត្រូវ​ធ្លាក់​ពី​ទ្រើង​វិញ​ដល់​បាតដី (​វីដេអូ​) – CEN