ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ចាយប្រាក់​ដុល្លារ​ក្លែងក្លាយ​ – CEN