នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿ​ន ៖ កម្ចាត់​ចោល ចំពោះ​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែល​ចង់​បំផ្លិចបំផ្លាញ​សន្តិភាព​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN