ស្នេហា សៀវ ឡុង​នី និង​តារា​សំដែង​កូរ៉េ ដើរ​ដល់​ផ្លូវបំបែក​ – CEN