បុរស​ជា​ប្តី ខឹង​ប្រពន្ធ​មិន​ឲ្យ​ដេក​ជាមួយ ដុត​ផ្ទះ​ឆេះ​ខ្ទេច​អស់​ – CEN