ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត បានដាក់​គោលដៅ​ចម្បង ដែល​យុវជន​គណបក្ស​ប្រជាជន​គ្រប់​ជំនាន់ ត្រូវ​ប្រកាន់​ឲ្យ​ជាប់ គឺ​បន្ត​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​សមិទ្ធផល​ថ្មីៗ​ – CEN