​ប្រទះឃើញ​សព​បុរស​ម្នាក់ បញ្ចប់ជីវិត នៅ​ខាងក្រៅ​សំណាញ់​ផ្ទះជួល បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​(វីដេអូ) – CEN