ស្ត្រី​ម្នាក់​ទៅ​វត្ត​ព្រះអង្គ​ធំ ឲ្យ​លោក​ស្រោច​ទឹក​ដើម្បី​លើករាសី ស្រាប់តែ​ចោរ​បន្លំ​លួច​ម៉ូតូ​បាត់អស់​មួយគ្រឿង​ – CEN