ហួសចិត្ត​! ព្រោះតែ​ចង់បាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ ផុស​ថា​រូបភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី តែ​តាមពិត​គឺ​នៅ​បរទេស​សោះ​ – CEN