គ្រោង​កសាង​ស្ពាន​អាកាស​ថ្មើរជើង នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រមាណ ២៥ ស្ពាន​ទៀត​ – CEN