​មិនធម្មតា​ទេ​! ម៉ែ​រួយ ធ្វើ​ឲ្យ​តំណាង​ចែកចាយ​ក្រាប​សំពះ​យំ​គ្រប់គ្នា មើល​ជាក់ស្តែង ទើប​ដឹងថា​ពួកគាត់​ស្រឡាញ់​ម៉ែ​រួយ​ដល់​ថ្នាក់​ណា (​វីដេអូ​) – CEN