ថ្ងៃទី​ ១៥​មិថុនា មនុស្ស​ស្លាប់​ ៨​នាក់ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN