ប្រញាប់​ឡើង​! មេម៉ាយ​ក្តៅ​ស្រួយ​៥​ខែ ណូ​ម័​រ ប្រកាស​បើក​ចិត្ត​រឿង​បេះដូង មិន​រើស​អាយុ​បង ទ្រព្យសម្បត្តិ រូបរាង តែ​សុំ​ម្យ៉ាង​គត់​គឺ​… – CEN