តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​១៦ ដល់​៣០ មិថុនា​៖ តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​២៨៥០​រៀល និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​តម្លៃ​២៦០០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​ – CEN