កូរ៉េខាងជើង គំរាម​បញ្ជូន​កងទ័ព ចូល​តំបន់​ព្រំដែន ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN