បុរសម្នាក់​ឡើងទៅ​ចងខ្សែ​ភ្លើង​មិន​ប្រយ័ត្ន​ បណ្តាល​ឲ្យ​ឆ្លង​ចរន្ត​ឆក់​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN