ទប់ទឹក​ភ្នែក​ពុំបាន​! គ្រា​ដឹងថា​ក្មេងស្រី​អាយុ​១០​ឆ្នាំ ធ្វើជា​មេ​គ្រួសារ​ចិញ្ចឹម​ប្អូនៗ​តូច​២​នាក់​យ៉ាង​វេទនា បន្ទាប់​ឪពុក​ស្លាប់ រីឯ​ម្តាយ​ចិត្តខ្មៅ​រត់ចោល​ – CEN