កូរ៉េខាងត្បូង​ប្រកាសថា នឹង​លែង​ទ្រាំ​នឹង​ឥរិយាបទ មិន​សម​ហេតុផល​របស់​កូរ៉េខាងជើង​ទៀតហើយ​ – CEN