កម្ពុជា បញ្ជា​ទិញ​រថយន្តយោធា ២៩០​គ្រឿង ពី​ប្រទេស​ចិន​ – CEN