អភិបាលខេត្ត ស្នើ​ឲ្យ​បន្ត​ចូលរួម​ថែរក្សា ការពារ​នូវ​សុខសន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ដែល​រកបាន​ដោយ​លំបាក​របស់ សម្ដេច​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN