មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​ចោទ របប​ពូ​ទីន​ថា បង្កើតឡើង​ដោយ​សារ​អំពើពុករលួយ​ – CEN