ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចុះហត្ថលេខា លើ​ច្បាប់​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ចិន ជុំវិញ​ការ​ព្យាបាទ​លើ​ជនជាតិ​វី​ហ្គ័​រ​ – CEN