ការនាំចេញ​អង្ករ ពី​កម្ពុជា នឹង​កើន​ជាង​៨០​ម៉ឺន​តោន ក្នុងឆ្នាំនេះ​ – CEN