​អាហារ​ទាំងនេះ មានមុខ​ងារ​ជួយ​សម្អាត​ថ្លើម​តាមបែប​ធម្មជាតិ​ – CEN